Advanced Identity Protector

Advanced Identity Protector 2.2

Protects and restricts access to personal data
Người dùng đánh giá
3.1  (14 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.2.1000 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Systweak Inc.

Advanced Identity Protector bộ phận an ninh đúng tất cả thẻ tín dụng/debit thẻ thông tin.
Chính tính năng:
- Hình chữ nhiều quét tìm thông tin cá nhn.
- Cho phép securely encrypting hay xoá.
- Securely cất giữ các thông tin nhạy cảm.
- Dùng thn thiện diện.

Thông tin được cập nhật vào: