Advanced Identity Protector

Advanced Identity Protector 2.1

Protects and restricts access to personal data
Người dùng đánh giá
2.9  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.1.1000 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Systweak Inc.
Restrict access and safeguard credit and debit card information used for online financial transactions by performing an extensive scan for your personal information, encrypting or removing the data used, placing it in storage, erasing online history, etc.
Advanced Identity Protector bộ phận an ninh đúng tất cả thẻ tín dụng/debit thẻ thông tin.
Chính tính năng:
- Hình chữ nhiều quét tìm thông tin cá nhân.
- Cho phép securely encrypting hay xoá.
- Securely cất giữ các thông tin nhạy cảm.
- Dùng thân thiện diện.
Thông tin được cập nhật vào: